9.Sınıf DKAB Testleri - Din Kültürü Testleri | DKAB

9.Sınıf DKAB Testleri

9.Sınıf Din Kültürü Testleri Çöz

2018 2019 9.sınıf din kültürü testleri içerisinde sizler için hazırlanan online testleri ünite ünite bularak çözebilirsiniz. Soruların cevap anahtarları da paylaşılmıştır. Mutlaka sınav öncesi hazırlık yapacaksanız bu soruları kesinlikle çözün.

1.ÜNİTE > İNSAN VE DİN

* İnsanın Evrendeki Konumu 
* İnsanın Doğası ve Din 
* Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 
* İnanmanın Çeşitli Biçimleri 
* Tek Tanrıcılık (Monoteizm) 
* Çok Tanrıcılık (Politeizm) 
* Tanrıtanımazlık (Ateizm)


2.ÜNİTE > TEMİZLİK VE İBADET

* İbadetin Anlamı ve Kapsamı
* Niçin İbadet Edilir
* İbadet-Temizlik İlişkisi
* Beden Temizliği
* Gusül
* Abdest
* Teyemmüm
* Mekân ve Çevre Temizliği


3.ÜNİTE > HZ.Muhammed'in Hayatı

* Hz Muhammed’in Doğduğu Ortam
* Hz Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği
* Hz Muhammed’e Vahyin Gelişi
* Hz Muhammed’in Hicreti
* Hz Muhammed’in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
* Hz Muhammed’in İslam’ı Yayma Çabaları
* Veda Hutbesi’nde Evrensel Mesajlar
* Hz Muhammed’in Vefatı


4.ÜNİTE > KUR'AN VE ANA KONULARI

*İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim
* Kur’an-ı Kerim’in Tarihi
* Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar
* Kur’an’ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar
* Kur’an’ın Okunması ile İlgili Kavramlar
* Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar
* Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
* İnanç
* İbadet
* Ahlak
* Kültürümüzde Kur’an’ın Yeri ve Önemi


5.ÜNİTE > DEĞERLER

* Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
* Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
* Örf ve Âdetlerin Dinle İlişkisi
* Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi
* Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
* Toplumu Birleştiren Temel Değerler
* Vatan ve Ülkü Birliği
* Bayrak ve İstiklâl Marşı
* Hürriyet ve Bağımsızlık
* İnsan Haklarına Saygı
* Millî Seciye Kavramı ve Atatürk


6.ÜNİTE > LAİKLİK VE DİN

* Din Bireyi Esas Alır
* Laikliği Doğuran Nedenler
* Laik Devlet
* Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
* Atatürk’ün Laiklik Anlayışı


7.ÜNİTE > İSLAMİYET VE TÜRKLER

* Türklerin Müslüman Oluşu
* Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
* Ebu Hanife
* Maturidi
* Şafii
* Eş’ari
* Ahmet Yesevi
* Ahi Evran
* Hacı Bektaş Veli
* Mevlânâ
* Yunus Emre
* Hacı Bayram Veli
* Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad

Your Ad Spot